Projekte ne ndertim hidden

Së Shpejti

Objekti: Së Shpejti

Shumë pranë qendrës së Tiranës, ky projekt ka si qëllim rivitalizimin e zones me element të arkitekturës moderne.