Sektor publik hidden

Fushkrujë

Objekti: Fushkrujë
Sipërfaqja totale e ndërtimit: 4 blloqe pallatesh
Vendndodhja: Fushkrujë
Kate mbi toke: 6 kate
Kate nen toke: 1 kate
Ambjente banimi : 5 kate
Ambjente tregtare: 1 kat

Zona e Re për Zhvillim Fushe Kruje është ndarë në 4 Blloqe, të cilat formulohen nisur nga zhvillimi i nëntokës, te cilat perbehen nga te njejtat tipologji pallatesh.

Projekti eshte menduar te ralizohet ne 4 blloqe pallatesh te cila perbehen nga 1 tipologji pallatesh. Secili pallat do te organizohet me 6 kate mbi toke dhe 1 kat nentoke cili do te shfrytezohet per parkimin e makinave. Kati perdhe do te shfrytezohet si ambjente sherbimi per biznese apo njesi tregtare te ndryshme dhe 5 kate banimi. Katet e banimit do te perbehen nga dy apartamente te cilat do te jene 1+1, 2+1dhe 3+1.