Sektor publik hidden

Durrës , Shkozet

Objekti: Durrës , Shkozet
Sipërfaqe gjurme : 2,263 m2
Sipërfaqe totale ndërtimi mbi tokë : 18,296 m2
Sipërfaqe nëntokë : 4,095 m2
Sipërfaqja totale e ndërtimit: 22,391 m2
Vendndodhja: Durrës, Shkozet

Ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 4 Pallate , njësia administrative Durrës, Bashkia Durrës”.