Sektor publik hidden

VALIAS, BLLOKU 3

Objekti: VALIAS, BLLOKU 3
Sipërfaqja totale e ndërtimit: 20,613 m2
Vendndodhja: Kamëz

Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonën e re për zhvillim Valias , Blloku 3 , Objektet (1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 dhe 12) njësi banimi dhe shërbimi në ndërtesa (pallat) njësia administrative Valias , Bashkia Kamëz.