Sustainability hidden

Hidro energjia : Në bashkëpunim me Hec Lumzi

Ne bashkepunim me HEC Lumzi : Ne vazhdimesine e programit tone per ti dhene prioritet maksimal permiresimit te kushteve te ambjentit ku ne jetojme , Nova Group bashkepunon gjithashtu dhe me kompanine Hec Lumzi e cila eshte lider ne prodhimin e energjise me ane te hidrocentraleve te teknologjise se fundit.