Sustainability hidden

Solar Energy : RTS Group

Parku RTS Fotovoltaik : Nova Group përfshin bashkëpunimin me R.T.S Photovoltaic në ndërtimin e parqeve me panele fotovoltaike duke rritur performancën e kompanisë si dhe duke minimizuar konsumin e energjive të tjera në prodhimin e materialeve bazë të ndërtimit.Qëllimi ynë është të sjellim cilësi dhe inovacion në ndërtim dhe infrastrukturë, por në të njëjtën kohë të përmirësojmë kushtet mjedisore duke ndërtuar një shërbim të energjisë së rinovueshme me bazë komunitare.