Sektor publik hidden

VALIAS, BLLOKU 1

Objekti: VALIAS, BLLOKU 1
Sipërfaqe gjurme : 2,730.56 m2
Sipërfaqe totale ndërtimi mbi tokë : 10,922.24 m2
Sipërfaqe nëntokë : 4,588 m2
Sipërfaqja totale e ndërtimit: 15,510.24 m2
Vendndodhja: Kamëz

“Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Valias, Blloku 1, Objektet 1,2,3,4,5,6 dhe 7 njesi banimi ne ndertesa (pallat), njësia administrative Valias, Bashkia Kamez”