Rreth Nesh

Rreth Nesh

Kompania Nova Construction 2012 e themeluar ne vitin 2012 eshte nje nga bizneset me te reja ne fushen e ndertimit, me veprimtari kryesisht ne qytetin e Tiranes. Megjithate kjo nuk e ka penguar qe te jete nje nga firmat me aktive gjate kesaj periudhe duke permbyllur me sukses disa vepra ndertimore. Kjo kompani perfaqeson nje histori suksesi ne vetvete, jo vetem per aktivitetin e saj por edhe per cilesine dhe standartin e larte ndertimor, i cili i ka garantuar kete sukses.

Kompania Nova Construction 2012 e themeluar ne vitin 2012 eshte nje nga bizneset me te reja ne fushen e ndertimit, me veprimtari kryesisht ne qytetin e Tiranes. Megjithate kjo nuk e ka penguar qe te jete nje nga firmat me aktive gjate kesaj periudhe duke permbyllur me sukses disa vepra ndertimore. Kjo kompani perfaqeson nje histori suksesi ne vetvete, jo vetem per aktivitetin e saj por edhe per cilesine dhe standartin e larte ndertimor, i cili i ka garantuar kete sukses.

Kompania Nova Construction 2012 e themeluar ne vitin 2012 eshte nje nga bizneset me te reja ne fushen e ndertimit, me veprimtari kryesisht ne qytetin e Tiranes. Megjithate kjo nuk e ka penguar qe te jete nje nga firmat me aktive gjate kesaj periudhe duke permbyllur me sukses disa vepra ndertimore. Kjo kompani perfaqeson nje histori suksesi ne vetvete, jo vetem per aktivitetin e saj por edhe per cilesine dhe standartin e larte ndertimor, i cili i ka garantuar kete sukses.

Stafi ynë

thumbnail_02188D9F-B191-4C76-B510-D0B0ECF99AA5.jpg
thumbnail_7P8A5972.jpg
thumbnail_7P8A5921.jpg
thumbnail_7P8A5936.jpg
thumbnail_7P8A5968.jpg
thumbnail_7P8A5886.jpg
thumbnail_7P8A6013.jpg
thumbnail_7P8A5902.jpg
thumbnail_853EEC83-A8D4-4D9C-8104-051B14451C44.jpg
thumbnail_C9EEEA05-292E-4A8C-B7C5-A29770993261.jpg
thumbnail_7P8A5913.jpg
thumbnail_F22C6C66-ED51-4996-8136-285D5BDD05DB.jpg
thumbnail_7P8A5945.jpg
thumbnail_7P8A5989.jpg
thumbnail_7P8A6028.jpg
previous arrow
next arrow