Sektor publik hidden

SHKOLLA "Qemal Mici"

Objekti: SHKOLLA "Qemal Mici"
Sipërfaqe gjurme : 2564 m2
Sipërfaqe totale ndërtimi mbi tokë : 3979 m2
Sipërfaqe nëntokë : 2156 m2
Sipërfaqja totale e ndërtimit: 6135 m2
Vendndodhja: Durrës
Funksioni: Institucion Arsimor
Kate mbi toke: 4 floors
Kate nen toke: 1 floor

E demtuar nga termeti I 26 nentorit , ky objekt u be pjese e listes se objekteve per rindertim ne qytetin e Durresit.

Renditet aktualisht si shkolla me kapacitetin me te madh.

Objekti i shkolles zhvillohet ne 4 katet e klasave te mesimit, katin perdhe te dedikuar per funksionet administrative dhe te perbashketa, si dhe nje kat nentoke i cili del gjysem kati mbi toke per te marre drite dhe ajrosje natyrale, per te patur nje zgjidhje te qendrushme dhe me cilesi hapesinore. Nderkohe Kopshti, pozicionuar ne pjesen jugore te kompleksit dhe zhvilluar ne dy kate, eshte konceptuar i dale vetem 1 kat mbi nivelin 0 te oborrit te shkolles per te maksimizuar diellezimin e oborrit.